Het eerste gesprek zal bij geen twee kantoren op exact dezelfde manier verlopen.

Wat je doorgaans wel verneemt in een introductiegesprek is het volgende:

 • Wie is de boekhouder/accountant?
  • Wat is de achtergrond en ervaring van de persoon in kwestie?
 • Wat zijn de vestigingsvereisten om te kunnen starten en kunt u hier op vandaag al aan voldoen?
 • Zijn uw plannen op het eerste zicht financieel haalbaar?
 • Wat is de werkwijze van het kantoor?
  • Hoe en wanneer bezorgt u bepaalde documenten?
  • Op welke tijdstippen is het kantoor bereikbaar?
 • Hoeveel zal het (ongeveer) kosten om een beroep te doen op het kantoor en hoe wordt het ereloon berekend?
 • Wat wordt er concreet van u verwacht indien u wenst op te starten en/of indien u een beroep wenst  te doen op het kantoor?