een ondernemingsplan opstellen

Hoe begin je eraan?

Een ondernemingsplan (businessplan) opstellen is enkel verplicht bij de oprichting van een vennootschap. Een eenmanszaak is hier niet toe verplicht, maar het blijft een echte aanrader.

Een ondernemingsplan heeft zowel een interne als externe werking. Intern maakt het duidelijk het idee voor jouw onderneming al dan niet haalbaar is, aan de hand van een grondige analyse.

Extern gezien dient het ondernemingsplan als basis voor het contact tussen uw onderneming en de bank en investeerders.

Voor meer informatie betreffende het ondernemingsplan, kan u terecht op de website van de overheid:

https://overheid.vlaanderen.be/ondernemingsplan