LV

LANDBOUWVENNOOTSCHAP (LV)

Deze vennootschapsvorm heeft de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel. Enkel natuurlijke personen kunnen vennoten worden. Zij kan bestaan uit hetzij enkel beherende vennoten hetzij uit 1 of meer beherende en 1 of meer stille vennoten. De stille vennoten brengen het kapitaal in, terwijl de beherende lichamelijke arbeid uitvoeren.

De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijke, de stille zijn enkel aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

Het minimumkapitaal moet €6.150 bedragen en dit moet volledig volstort zijn bij de oprichting.

De landbouwvennootschap kan bij opgericht worden door middel van een oprichtingsakte of een authentieke akte (indien een onroerend goed wordt ingebracht). De griffies van de rechtbanken van koophandel houden een register van de landbouwvennootschap bij en dus moet de akte hier worden neergelegd. 15 dagen na deze neerlegging wordt de oprichting in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Er moet geen jaarrekening worden opgemaakt.

Hervorming vennootschapsrecht: van landbouwvennootschap naar landbouwonderneming

De aparte vennootschapsvorm, de landbouwvennootschap op zich zal verdwijnen. Een landbouwonderneming zal ondergebracht moeten worden onder de andere vennootschapsvormen van een Comm.V, VOF, BV of CV en zal als een bijzondere modaliteit van de gekozen vennootschapsvorm beschouwd worden.