De meest geschikte vennootschapsvorm

Een leidraad bij de keuze tussen een BV, een NV, CV of Maatschap

Eens u gekozen hebt om uw onderneming onder te brengen in een vennootschap, moeten er nog meer keuzes gemaakt worden. De belangrijkste vraag is dan: voor welke vennootschapsvorm kies ik?
De keuze van vennootschapsvorm is belangrijk en heeft verschillende gevolgen op het vlak van startkapitaal, bescherming van aansprakelijkheid, oprichtingsformaliteiten, bestuursmogelijkheden, …

In het maken van uw keuze, houdt u best rekening met volgende aspecten:

  • Risico’s die u als ondernemer wil nemen
  • De continuïteit van uw onderneming en de toekomstplannen
  • Uw financiële mogelijkheden

Om u  te helpen bij het nemen van deze beslissing geven wij een overzicht van de Belgische vennootschapsvormen volgens het nieuwe Wetboek Van Vennootschappen, hetgeen van kracht werd op 1/05/2019. 

Maak uw keuze uit volgende mogelijkheden: 

BV (Besloten Vennootschap)

NV (Naamloze Vennootschap)

CV (Coöperatieve vennootschap)

Maatschap