Heden ten dage maken alsmaar meer kantoren de overstap naar een volledig digitale werkwijze.  Dit houdt onder meer in dat facturen en andere documenten kunnen worden aangeleverd in PDF-bestanden.

Dit heeft kennelijk een aantal voordelen:

  • U hoeft zich niet meer te verplaatsen om de documenten te bezorgen.
  • U heeft automatisch een back-up, hetgeen op zich geen overbodige luxe is.
  • De verwerking van de facturen en documenten kan op geregelde tijdstippen gebeuren, waardoor u gemakkelijker een actuele stand van zaken kunt bekomen.
  • Facturen die u elektronisch ontvangt hoeft u niet meer eerst af te drukken.

Mogelijke nadelen zijn dan weer:

  • U moet alle facturen die u niet elektronisch heeft ontvangen scannen.
  • U moet beschikken over een scanner en een zekere computervaardigheid.
  • Over de ganse lijn kan er wel wat tijd bespaard worden door deze werkwijze, al dient u in een aantal gevallen ook rekening te houden met extra kosten voor het gebruik van de software.