BV

Besloten Vennootschap

De BV, de besloten vennootschap is de vernieuwde vorm van een BVBA. De BV heeft rechtspersoonlijkheid en kan zonder minimumkapitaal opgericht worden, maar opgelet voor de voorwaarde van voldoende aanvangsvermogen (zie hierboven (*)). De BV is een stuk flexibeler dan zijn voorganger. Zo kan de BV eenhoofdig opgericht worden en is er veel aanvullend recht waarvan afgeweken kan worden in de statuten.

De uitkering van winsten is wel moeilijker geworden in een BV. Er is een verplichte dubbele uitkeringstekst waaraan voldaan moet worden, nl. de balanstest en de liquiditeitstest. De balanstest houdt in dat het netto-actief niet onder nul zakt of door de uitkering negatief zou worden. Daarnaast  is er een liquiditeitstest die moet aantonen dat het redelijkerwijze te verwachten is dat de vennootschap haar opeisbare schulden kan betalen in de komende 12 maanden na de uitkering.

Met betrekking tot de aandelen is het besloten karakter van de BV van aanvullende recht. Dat wil zeggen dat er in principe geen overdraagbaarheid van aandelen is, tenzij men in de statuten anders bepaalt. Daarnaast kunnen ook aandelen worden uitgegeven met een meervoudig stemrecht zolang dit in de statuten staat, alsook aandelen zonder stemrecht en aandelen waarbij onder bepaalde voorwaarden een stemrecht geldt.